Shop xin cảm ơn bạn đã truy cập vào Shopnon.net. SHOPNON luôn tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân của khách hàng. Khách hàng xin vui lòng xem chính sách bảo mật thông tin khách hàng của SHOPNON để hiễu hơn về những chính sách bảo mật thông tin mà chúng tôi thực hiện nhằm bảo về tuyệt đối thông tin cá nhân của khách hàng.

1. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Việc thu thập thông tin của khách hàng nhằm mục đích sử dụng để phục vụ lợi ích của khách hàng trong việc báo thông tin chi tiết về sản phẩm, tư vấn sản phẩm để khách hàng nắm rõ hơn về sản phẩm và việc giao nhận hàng dễ dàng va nhanh chóng hơn.

2. Lưu trữ thông tin

Shop nón cam kết sẽ giữ bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng. Lưu thông tin khách hàng để đối chiếu khi có vấn đề phát sinh trong việc giao hàng, lạc hàng hay giao nhằm sản phẩm.

3. Cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng không tiết lộ, mua bán hay chuyễn nhượng cho bất kỳ công ty hay đơn vi nào mà không có sự đồng ý của bạn.

Tất cả thông tin của bạn sẽ được xóa sau khi đơn hàng được giao thành công.