Các Quy Định Khi Treo Cờ Công Ty

Theo công văn số 2186/UBND-VX quy định rõ về việc treo cờ công ty đối với các công ty có cờ riêng.

Hiệu Cờ sẽ tóm gọn lại nội dung công văn để các bạn hiểu rõ quy định khi treo cờ công ty tại Việt Nam:

1. Đối với các doanh nghiệp khi treo cờ công ty phải luôn treo cùng cờ Tổ quốc Việt Nam.

2. Khi treo cờ công ty cùng cờ Tổ quốc, cờ không được nhàu nát, thiết kế đúng màu sắc, treo phải đúng quy cách.

3. Tất cả cờ Tổ quốc, cờ công ty phải được treo ở nơi trang trọng nhất; trụ sở chính hay cơ sở sản xuất chính của công ty.

4Cờ Tổ quốc Việt Nam phải được treo ở vị trí trang trọng nhất.

5. Đối với doanh nghiệp nước ngoài muốn treo cờ công ty cùng với cờ các nước thì chỉ được treo cờ của các nước mà Việt Nam đã đặt quan hệ ngoại giao chính thức

6. Theo thông lệ, luôn treo cờ công ty hay cờ riêng của doanh nghiệp ở vị trí cuối cùng trong hàng cờ hoặc thấp nhất trong hàng cờ.

7. Thông tin cụ thể treo cờ tổ Quốc cùng các loại cờ khác xem tại đây

Treo Cờ Công Ty
Lễ thượng cờ tại SeaBank – Cờ Việt Nam Trước – Cờ công ty – Cờ nước Pháp