Cờ Tổ Quốc Trên Biển Đông!

Cờ Tổ Quốc Trên Biển Đông!

Đối với ngư dân, mỗi chuyến rời xa đất liền để ra khơi hành nghề dài ngày trên biển, lá cờ Tổ quốc lúc nào cũng phấp phới tung bay trên đỉnh cột buồm vừa là niềm kiêu hãnh tự hào, nguồn động viên, vừa là sự đánh dấu cột mốc chủ quyền thiêng liêng […]

Xem tiếp
  • 1
  • 6
  • 7