KHĂN QUÀNG ĐỎ

Khăn quàng đỏ chính là biểu tượng và cũng là đồng phục của Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh hay một số tổ chức thiếu niên ở tại những nước cộng sản. Khăn quàng đỏ có cạnh đáy tối thiểu là 1m, đường cao bằng 1/4 cạnh đáy và thường được […]