Ý nghĩa của các loại cờ tại Việt Nam, giá lá cờ Tổ quốc

CỜ DÂY ĐẢNG

Ý nghĩa của các loại cờ tại Việt Nam, giá lá cờ Tổ quốc Dân tộc Việt Nam có lịch sử hàng ngàn năm văn hiến. Theo từng nấc thang của lịch sử thì các loại cờ cũng thay đổi. Vào những ngày lễ lớn, sự kiện có nhiều lá cờ của Việt Nam được […]

Những ưu điểm của mẫu cờ Đảng tại Cờ Sao

CỜ ĐỂ BÀN ĐẢNG

Những ưu điểm của mẫu cờ Đảng tại Cờ Sao Nếu như lá cờ Tổ quốc là biểu tượng cao quý của dân tộc Việt Nam thì lá cờ Đảng lại là đại diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có rất nhiều cơ sở nhận làm cờ Đảng hiện nay trên thị trường. Nhưng […]