NHỮNG QUY ĐỊNH KHI TREO CỜ ĐẢNG 

NHỮNG QUY ĐỊNH KHI TREO CỜ ĐẢNG  Hàng năm thì việc treo cờ đảng, cờ tổ quốc trong các ngày lễ lớn là điều không thể thiếu. Đây là truyền thống có từ lâu đời và bắt buộc của dân tộc ta. Tuy nhiên bạn cũng nên biết là phải treo cờ như thế nào […]