Cờ dây Phật giáo dùng để làm gì?

CỜ DÂY PHẬT GIÁO IN LỤA

Cờ dây Phật giáo dùng để làm gì? Trước tiên chúng ta thấy cờ dây Phật giáo là loại cờ dùng để trang trí. Chúng thường được treo vào những ngày lễ hội tín ngưỡng của Phật giáo. Cờ dây Phật giáo là biểu tượng của tinh thần thống nhất của mọi Phật tử trên […]