Làm cờ lớp có thực sự cần thiết hay không?

CỜ LỚP IN PHI MỜ 1 MẶT

Làm cờ lớp có thực sự cần thiết hay không? Bên cạnh áo lớp thì cờ lớp cũng được rất nhiều bạn học sinh, sinh viên quan tâm. Tuy nhiên có một số lớp lại cho rằng điều này là không cần thiết và thực sự “phí tiền”. Vậy làm cờ lớp có thực sự […]