Cờ phật chính xác có bao nhiêu màu?

CỜ PHẬT GIÁO IN VẢI PHI BÓNG 2 LỚP

Cờ phật chính xác có bao nhiêu màu? Cờ phật giáo là lá cờ biểu tượng cho Đức Phật và các Phật tử trên toàn thế giới. Vì thế lá cờ này hết sức quan trọng và luôn có mặt trong những lễ hội của Phật giáo. Tuy nhiên có rất nhiều người băn khoăn […]