Nguồn gốc và ý nghĩa cờ ngũ sắc

Cờ ngũ sắc thường được treo ở các cơ sở tín ngưỡng,nơi thờ tự như đình, chùa, đền, miếu, nhà thờ họ… hay các nơi diễn ra  lễ hội. Rất nhiều người thắc mắc cờ ngũ sắc có ý nghĩa như thế nào. Hãy cùng theo dõi bài  viết sau đây  của chúng tôi để tìm hiểu những thông […]