NHỮNG QUY ĐỊNH KHI TREO CỜ ĐẢNG 

NHỮNG QUY ĐỊNH KHI TREO CỜ ĐẢNG  Hàng năm thì việc treo cờ đảng, cờ tổ quốc trong các ngày lễ lớn là điều không thể thiếu. Đây là truyền thống có từ lâu đời và bắt buộc của dân tộc ta. Tuy nhiên bạn cũng nên biết là phải treo cờ như thế nào […]

Ý nghĩa của Lá cờ Đảng – Địa chỉ sản xuất cờ Đảng uy tín

CỜ ĐẢNG MẪU MỚI

Cờ đảng có biểu tượng là một cái búa và một cái liềm đặt chéo nhau. Búa tượng trưng cho công nhân công nghiệp của đô thị. Liềm tượng trưng cho các công dân nông nghiệp nông thôn. Việc đan chéo 2 biểu tượng này nhằm thể hiện sự liên kết và thống nhất của […]

Những ưu điểm của mẫu cờ Đảng tại Cờ Sao

CỜ ĐỂ BÀN ĐẢNG

Những ưu điểm của mẫu cờ Đảng tại Cờ Sao Nếu như lá cờ Tổ quốc là biểu tượng cao quý của dân tộc Việt Nam thì lá cờ Đảng lại là đại diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có rất nhiều cơ sở nhận làm cờ Đảng hiện nay trên thị trường. Nhưng […]