Ý nghĩa của Lá cờ Đảng – Địa chỉ sản xuất cờ Đảng uy tín

CỜ ĐẢNG MẪU MỚI

Cờ đảng có biểu tượng là một cái búa và một cái liềm đặt chéo nhau. Búa tượng trưng cho công nhân công nghiệp của đô thị. Liềm tượng trưng cho các công dân nông nghiệp nông thôn. Việc đan chéo 2 biểu tượng này nhằm thể hiện sự liên kết và thống nhất của […]

Ý nghĩa lá cờ đảng trong đời sống  Việt Nam là gì?

Ý nghĩa lá cờ đảng trong đời sống  Việt Nam là gì?  Tương tự như lá cờ Tổ Quốc, Cờ Đảng cũng được sử dụng treo vào các dịp lễ tết, hoặc các công ty sử dụng treo chung với cờ thương hiệu… cả 2 lá cờ không thể thiếu đối với văn hóa Việt […]