Những ưu điểm của mẫu cờ Đảng tại Cờ Sao

CỜ ĐỂ BÀN ĐẢNG

Những ưu điểm của mẫu cờ Đảng tại Cờ Sao Nếu như lá cờ Tổ quốc là biểu tượng cao quý của dân tộc Việt Nam thì lá cờ Đảng lại là đại diện của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có rất nhiều cơ sở nhận làm cờ Đảng hiện nay trên thị trường. Nhưng […]

Ý nghĩa lá cờ đảng trong đời sống  Việt Nam là gì?

Ý nghĩa lá cờ đảng trong đời sống  Việt Nam là gì?  Tương tự như lá cờ Tổ Quốc, Cờ Đảng cũng được sử dụng treo vào các dịp lễ tết, hoặc các công ty sử dụng treo chung với cờ thương hiệu… cả 2 lá cờ không thể thiếu đối với văn hóa Việt […]