Treo Rủ Cờ Các Nước – Những Điều Bạn Chưa Biết

Cờ Các Nước – Tại Liên Hợp Quốc nếu như một nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ của các nước thành viên qua đời họ sẽ treo cờ rủ tại trụ sở của mình ở New York và Geneva một ngày. Nước Mỹ khi 1 tổng thống qua đời, họ sẽ treo cờ […]