NHỮNG QUY ĐỊNH KHI TREO CỜ ĐẢNG 

NHỮNG QUY ĐỊNH KHI TREO CỜ ĐẢNG  Hàng năm thì việc treo cờ đảng, cờ tổ quốc trong các ngày lễ lớn là điều không thể thiếu. Đây là truyền thống có từ lâu đời và bắt buộc của dân tộc ta. Tuy nhiên bạn cũng nên biết là phải treo cờ như thế nào […]

Ý nghĩa lá cờ đảng trong đời sống  Việt Nam là gì?

Ý nghĩa lá cờ đảng trong đời sống  Việt Nam là gì?  Tương tự như lá cờ Tổ Quốc, Cờ Đảng cũng được sử dụng treo vào các dịp lễ tết, hoặc các công ty sử dụng treo chung với cờ thương hiệu… cả 2 lá cờ không thể thiếu đối với văn hóa Việt […]